Sabadell acull nens sahrauís

per un sahara lliure

Visitant els campaments de refugiats Tindouf.

Membres de la nostra associació Vallès Wilaia estem aquesta setmana visitant els campaments de refugiats sahrauís a Tindouf. Estem visitant alguns dels infants que venen amb el nostre projecte Vacances en Pau durant l’estiu amb nosaltres. Aquest poble va quedant a l’oblit de la nostra memòria històrica i nosaltres sentim la necessitat de mostrar al món la seva injusta situació des del 1975 quan van ser atacats i expulsats de la seva legítima terra. La situació als campaments al llarg d’aquests 49 anys ha canviat, i sí que és cert que han millorat les comunicacions amb internet, parabòliques i noves carreteres… Però això només és el reflex d’un sistema occidental que creu que tenint mitjans tecnològics ja està tot guanyat. En canvi, la vida als campaments és molt dura. El dia a dia de les persones que viuen aquí és difícil. No hi ha accés a una bona sanitat i sortir a ple sol a fer qualsevol cosa fora de les haimes, suposa un sobre esforç. La injusta realitat és que tenen una terra amb platges i paratges que no poden gaudir i han de viure abandonats en mig de la Hamada Algeriana en campaments de refugiats.És per això que

Petició a l’ajuntament de Sabadell, sobre el seu posicionament davant les declaracions del president del govern espanyol en vers al Sàhara.

Les entitats sotasignants ens dirigim als nostres ajuntaments i els demanem la màxima atenció amb el tema que ens ocupa. La situació del poble sahrauí, tant als campaments de refugiats com als territoris ocupats, des de fa quaranta-set anys és insostenible. L’intent de l’ONU i la MINURSO (Resolució 690 del “Consejo de Seguridad” del 29 d’abril de 1991, d’acord amb les propostes acceptades el 30 d’agost de 1988 pel Marroc i el [Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Rio de Oro “Frente POLISARIO”]) per aconseguir que el conflicte pogués avançar i arribar a la seva fi amb un acord satisfactori per la població sahrauí, han estat fallides i això ha fet que el conflicte quedés encallat en el temps.  A les darreres dècades les nostres associacions, amb l’ajut econòmic i en alguns casos logístics dels nostres ajuntaments, estem desenvolupant projectes solidaris amb el poble sahrauí. Principalment, impulsant el projecte Vacances en Pau, en el que moltes famílies de les nostres ciutats o pobles acullen infants que provenen dels campaments de refugiats de Tindouf i que són, des d’aquests moments d’acollida, part de les famílies sahrauís.  Tota la nostra tasca, l’esforç, el treball, la voluntat d’ajudar i fins

El retorn dels infants Sahrauís als campaments

Després de 2 mesos amb les famílies acollidores els infants Sahrauís comencen el retorn a casa seva. Bon viatge!!! #freesahara #saharalliure #vacancesenpau