REQUISITS DE LES FAMÍLIES D’ACOLLIDA

Les famílies acollidores han de ser conscients que el període d’acollida dura dos mesos, transcorreguts els quals els infants sahrauís han de tornar als campaments, on estan plenament integrats social i familiarment. Tots hem de tenir molt present que «Vacances en Pau» és un programa solidari que pretén alleujar la situació de la totalitat dels infants sahrauís i de les seves famílies, i no únicament del que hem tingut la fortuna d’acollir a casa nostra.

El viatge dels infants des dels campaments de refugiats es realitza per via aèria. Totes les despeses generades per l’organització, viatge dels infants des dels campaments, assegurances, i la resta de la infraestructura necessària per dur a terme eficaçment el programa són assumits per l’associació.

El Sistema Català de la Salut col·labora també en el programa fent-se càrrec del control i atenció sanitària dels nens durant el període d’acollida.

Les famílies hauran d’acomplir els següents requisits:
Què es valora d’una família acollidora per ser seleccionada?
Quin és el compromís de la família acollidora?
Recomanacions: